เกี่ยวกับเรา/About me

บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความชำนาญและประสบการณ์มากกว่า 25 ปี 

โดยเริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991  จนถึงปัจจุบัน

   บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งหมายที่จะมีส่วนร่วมในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม เนื่องจากในช่วงเวลานั้นมีอุบัติเหตุหม้อน้ำอุตสาหกรรมระเบิดเกิดขึ้นหลายครั้งจึงมีโอกาสร่วมกับบริษัทชั้นนำที่มีความชำนาญในด้านอุปการณ์ต่างๆ โดยบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ในประเทศไทย